NOTULEN GEMEENTE SOpST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No13. van de der op 7 dag, den ocst^t 19^/ Tegenwoordig de heeren: f" Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers „XMtot en met ..Xü.kvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 92