f y— r™*7l ~Z Z y7' 8 8 a> ~o 2 03. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. <lL A /Ay^^<.^fc-Z<r oóe,^ V'-Z A&tafo-y t5k^^l g^e~y£?&i* XÜAs ^a<^y <iXe^eJ\ AA*>ziX^ 4J 3 C 2 OH. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. «"K r. 2 0 S' y-i' s»« M1 —?T&r«z^ZïP-'t-yx. <4< <2"Zt ■^yLzrz?~ir <<2^£tAjpZ*s«- -*■*■ v £^K -^Ssw.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 95