NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Vrijdag, den 26 Februari 1912 Tegenwoordig de heeren: 1/Ir.,G. Deketh, Burgemeester. ..J.»S*- van...DurAn....en..3C.Lo.dees.en.,Wethouders Secretaris J»A»Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..kS.^..,.. tot en met 1.11van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, JN /Jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 102