F A. B a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. kinister van Bin- nenl.zaken en Lanc bouw 5-1-' 32 Techn.Ambt. 0."'. 6-1-'32 idem 6-l-'32 Voorzitter deelt mede, dat de veronderstelling, dat de bederlandsche cokes kwaliteit zou achter staan bij het Duitsche product, naar de mee ning der Rijkscommissie Werkverruiming nie op goeden grond berust, en geeft ?iet gemeer tebestuur, bijaldien het deze meening niet is toegedaan, in overweging zich met bedoel de commissie in verbinding te stellen, opdat deze de noodige voorlichting omtrent de kwa liteit van de Nederlandsche kolen zou kun nen geven. vraagt wederom machtiging tot het uitsclar ven «ener openbare aanbesteding voor het vervoer van materialen en wel voor 1932. verzoekt wederom machtiging tot het uit schrijven eener openbare inschrijving voor de levering van benzine, «b wel voor 1932. deelt mede namens 3. en 7f. toestemming te hebben verleend aan het Crisiscomite tot het houden van een openbare collecte. (J 3 C CP "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. TT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 11