NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Ac£, No. van de der op Vr.i.jdag, den 11II. ,a....aX.. t19^2 Tegenwoordig de heeren: llr G eket.h., 3u.rgeraee s ter X*G-.tan puren en Kr .^deegên,' Wetfaoudere-»^2! SecretarisJ.»..G.»A.«.3.L..t.e.xil3.ur.g.« Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Is. 1tot en met ..2.§<?van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 132