Jr BESLISSING. een mei. e Soestf besluit^ oon op nt Ho ode J en op de dant A.Tal plaatst n eist en. Conform het voorstel wordt besloten. en ontwe:| te toebe (eed) j kt d staat ge ko op en erp betreft ijl en eeni n den Ri ├łesloten wordt aan den.Raad het voorste tbt verkoop van de onderwijzerswoning te doen, en inmiddels aan openbare werken op te dragen spoedig met een voorstel te kpmen tot het bouwen van een nieuwe ondetf Pen wijzerswon.ng ten dienste van het hoofd -koop-EUy o.l. school. ze ver.<o ge van B,. en Minis-_ stel den- besluit Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 146