X T-SH <k) I- 3o\. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. O.'V. Idem Ver "Zoekt het verlorene" R'dam $(ro. Techn.Ambt. 0.'7. dem >0 Y i y H. Idem Idem Idem ll-3-'32 l2-3-'32 l2-3-'32 11-3-'32 l2-3-*32 KORTE INHOUD. biedt aan een schrijven van het IngenieJ bureau voor brandstofbezuiniging te Hijael gen, inzake overname der in November I931T in de schoorsteen der hentrale verwarming installatie* s van het raadhuis en ie o.l, school aan de Beetzlaan geplaatste Patent Kruip Trekregelaars en adviseert de 00 nroef; geplaatste trekregelaars aan te koo:j Besloter Ambtenaar aankoop c brengt rapport uit inzake aan te brengei verbeteringen ten behoeve van de semi-ier manende woningen aan ,len Wiekslooterweg, zulks' naar aanleiding van eene met den heer "Burgemeester gehouden bespreking. 12-3-'32 l2-3t,32 verzoekt toestemming tot het houden van een collecte. De Inspecteur acht toestemming voor het houden van een algemeene collecte niet ge wenscht brengt advies uit, inzake het maken vans N.C. met omtimmering in het lokaaltje vooi arrestanten in voorarrest en het aanbreng! van eenige kleine voorzieningen en verzoei het hiervoor benoodigde crediet ad f 75. te willen toestaan. brengt advies uit, inzake het aanbrengen van een transparant aan het politiebureau en verzoekt het hiervoor benoodigde nredii ad f 15.- te willen toestaan. brengt rapport uit bêtreffende het diensl baar maken der oude ziekenauto ten behoevj der Vrijwillige Brandweer, en deelt mede, dat de hieraanverbonden kosten zullen be dragen f 75»-• bericht omtrent afstand van grond door H.Stam ten behoeve van de verbreeding vanj den Rijksstraatweg. Voorts wordt gewezen de gelegenheid om het rijwielpad-wandeloaj ter xolaatse te betegelen. zendt declaratie en verblijfkosten Duisburg) wegen3 voorgeschoten re op 25 Januari 1932 {rei Besloter der wonii f|745.- te winner Besloter aangezier gehouden plaatse1: Besloter ringen t< benoodigc indien d< der3 bij Beslotei dóen aan" ad f 45. tlng zul' het cred Beslotei crediet 1 Aan den onder de den, en groot f weg en u houdende port van Be nota 3 C D5 O Dagteekening en volgnummer. lO.O.fDO 1 J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 151