NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No15*. van de der op Tonderdag, den 24.M....a...a..x.t 1922 Tegenwoordig de heeren: Mr.«G.^.....D.eia2i..th.,....B.ur.g.eia.e.e.S.t.e.r X.S-y&n.Daraneo....K*,..Xod,e.e.s.en., .....'ï.e.tlxQuder.s-ZL Secretaris x. Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers V L tot en met H V.... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 158