BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 3Hs"~ Vereeniging tot stichting en in standhouding van Holland-huizen Brussel Teohn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Commissie Openbare Werken 18-3-'32 Ho. 92 24-3-'32 van oordecfc wachtlokaï laan in ei treffend Hornsveld zijn oorde C onmi s s i e verzoekt toezending van de foto's ter plaatsing in de vitrine voor verlichte foto's in het Holland-Huis te "Brussel. "biedt ter behandeling aan eenige verzoen om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beclotei gebrek a! oude opn; Injhet vt vervaard: Aan den twee fotc tijdelijJ spoedig "Ilo 1 land- gBen 6l-< De vergt kom3tig enigeboe; De Bouw gefi. deelt mede, iajs enkele leden der comnissi 1 zijn, dat in dit geval het bouten van voor den autobusdienst aan de halte lii.^ i gen beheer dient te geschieden. Het desbe-^™ ossier is ih'handen gesteld van den heer die B.en T. omtrent deze aangelegenheid el zal kenbaar maken, aan welk oordeel de zich onderwerot. Besloter simeestei De furge er het i alt er vc f 6 .6,66. Dagteekening KORTE INHOUD en olgnummer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 167