S B "o iWj. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Techn.Ambt. 0.7. Idem Voorzitter gaat over tot het aanhooren van de bezJ yfln de ren van H.Pauw te Soesterberg tegen de derlijk nen tot oprichting van een consumptieijljjnderwe fabriek aan den Postweg aldaar. vraagt mondeling machtiging de OssendaalBan den weg van een nieuw wegdek te mogen voorzil <jteld da en de kosten te mogen bestrijden uit dejEgeft de post onderhoud wegen. aa:; te 1 weg zood aen van vlcht. D plan ged 1932 kan deelt mede dat de dienst 1931 o? de pos teren van wegen nog een overschot toelaa] van f 8000.- en stelt mondeling de vra; het overschot te mogen verbruiken voor 1932 en het werk in uitboer ire mogen nen: Een rapport zal nog heden worden toege zonden. stelt aan de orde de behandeling van ee: ge begrootingswijzigingen betreffende: a. den dienst 1931 de nos. 4e afd. 2l/L 21/186, 21/189, 21/190. b. den dienst 1932 het no. 21/188. Beslote stellen ven op d wegen vo De ontw den aang <y 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 171