e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3ri. Oorninandètaire Ven noot achap "Soest" 'üarinus Couturier 35" H. 3 5T lej. "f .Plierrnan- WT jnhold ammandi taire Ven nootschap op aan- ieelen Belt en Co. 1 orr.pr.dant der .uchtvaartafdeelink oiamanditaire Ven nootschap op aan- eelen Van teste ren en Co. 24-3-'32 16-3-* 32 8-3-*32 0-2-32 11-12-'31 25-2-'32 «e naam op de Iet gevi bet ijev: vraagt geplaatst te worden op de lijst, als bedoeld, in art. 13 der Drankwet. verzoekt verlof voor den verkoop van al holhoudenden drank anderen dan sterken drank in de benedenvoorlocaliteit van hel )erceel Koninginnelaan 38' kad. bekend sectie H.no.4886. vraagt verlof voor ien verkoop van alcol holhoudenden drank anderen dan sterken drank in de voorlocaliteit van het peroea kad. bekend als sectie "C.no.2014 en gelei gen aan ie Batenburglaan. vraagt verlof voor den verkoop van alcoi holhoudenden drank anderen dan sterken drank in de benedeniocaliteit van het oei ceel Birkstraat 84, kad. bekend als sec* Cno.1558 vraagt verlof voor den verkoop van alcclBlIet gev houdenden drank anderen dan sterken drani g; ond va in de officierscasino, onderofficierencai, |gvoegd tine en soldatencantine gelegen aan het VIi egkamp Biet gev vraagt verlof voor den verhoop van alco holhoudenden dranK anderen dan sterker, drank in de benedenachterlocaliteit van het oerceel Van "Teedestraat 32. [Het gev grond va |e voegd w S 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer. 3T0. I KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 175