BESLISSING. Bie naam van adressante wordt onder no J oj de lijst geplaatst revraagde verlof wordt verleend. ie lijst, :cwet. Dp van ald sterken Lt van hei bekend alJ van alcO'HHet gevraagde verlof wordt verleend, sterken net percel en gelei van aico.^Het gevraagde verlof wordt verleend, sterken an het oei als sectil van al col rken dranj icierencai aan het van alco-i sterken teit van Ir et gevraagde verlof wordt geweigerd op drond van de motieven, vermeld in het hij IBevoegd desbetreffend ontwerp-beoluit. BHet gevraagde verlof wordt geweigerd op g ond van de motieven, vermeld in hcu bij Tevoegd desbetreffend ontwero-besluit. M ■yjy- lik 'a<üy^i zz/o Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 176