NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. kS. van de der op Vrijdag, den 1A..pri11932. Tegenwoordig de heeren: Vr„.G.»De..&.e.th.,....Bur.gem.e.e.s.t.er X.SU.v.an...U.ur..en....e.n....j£.LQ.d.e.e.s.en.,.....We.tla.uude.r.s. SecretarisG..,A.«Batenburg.,. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met 3..&1van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 178