NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 10. van de der op Vrijdag, den 1%A p r: i11932 Tegenwoordig de heeren: Hr..«G.D.e.k.e.th.»..Buxgeme.ester.. J„.S,van..Durenen K» Lode.eaea, 'ïethouders.^ *>£- Secretaris...J, G... A.« .Ba tenburg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...4..;,-.5tot en met Tlk5"van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 200