NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No3, van de der op Yr.ljdag, den 15 Januari1932. Tegenwoordig de heeren: Hr..G.Oeüerh.Burgemeester J.»3.«.\r.an....Dur.e.a....en...Iv».....I,odje.eEe.ri.,....':'Ie.t]ao.ud.ers^.^-:..c»e!^3-r Secretaris2LG,.A...Sa.te.n.'burg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ,«3%!tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 20