a •5 HJo. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnum: Aanduiding van den afzender. vloeiende rechten tot ontbinding der over| eenkomst Inspecteur v/h l.o Ln de insoectie A'foort Afd, financiën ter secretarie i-ij- chef 4e afd.ter secretari e echn.Ambt. Bouw en 'ïoningtoe2icht Afdeeling 4e afdeeling ao-4-'32 20-4-32 12-4-32 21-4-32 21-4-32 adviseert over de bestemming der winst van het gasbedrijf. biedt ter behandeling aan eenige verzoeij om bouwvergunning vergezeld van de noodij teekeningen en adviezen. heeft geen bezwaar tegen tijdelijke ver vanging van Mevr.de Rui ter-Kraai kamp door mej. B.geiler te Baarn met ingang van 18 A iril. deelt mede, dat de raad de kennisgeving van den burgemeester inzake de verlaging der sohoonmaakvergoeding der school Kerke1 buurt heeft aangehouden totdat betrokkene is gehoord. biedt het 5e 1931/32 aan. sucol kohier schoolgeld oven Besloten len de be.. drijf te serve fond door toevc dfijf per bestemd vc )e vergur twist ig de #j4 geboekl gunning nc 3c uden. Me jB .'Zt April 133- mjzeres dierwijs ii ging van Jpe werktn Rrklaartf" 7c e ostra 1 rjing van i zjij n en d£ 3ij verkls ■eenstra 1 lij ine de tle vlug te crels 5 in het j£ Jelfie bl: te rminder: ven de ini Ie onsverl' ■L vertr< ten den r£ ering t< iet kehii ■rag groo' ring der s meente-on' deelt mede, dat raejG.Veldhuizen, lorre' steinweg 115 te Soest tot heden niet vol daan heeft aan het verzoek tot storting i| de gemeentekas van een bedrag van f 53»^] ten bate van het wegenfonds wegens te weil berekende kosten voor aanleg en onderhoud! fiesloten lipt bedrag ■kn den gi Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 219