BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Voorts deelt hij mede dat voor afvoer vat het hemelwater een goot geina ikt zal moeter, worden en stelt daarbij voor het door hen afgegeven bedra^, aan den T. en.T. dienst niet in rekening te brengen. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 223