NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Vrijdag, den 29A pr.il1932 Tegenwoordig de heeren: ii.rG D.eketh» J.«S-ma-Surenea X. -Lodeesen~Me tfaaud-ëps SecretarisJG ABa.t.e.nD.urg.*.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers H.ü 0tot en met ..S~.C\Üvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 226