vJ, BESLISSING. m alcohi sn drank saai van no .188, 5,.sloten •wordt het verlof te weigeren X gronden nader omschreven in het hier- bi behoorendehesluit. an alcohti Besloten wordt het verlof te weigeren op 3n drank I grond en nader omschreven in het hierbij a.1 van liflËi hoor end oesluit. in alco':cl on drank clocalitJ besluit rbij aan van de Ot tlaagd Mar tot aar.i een ter t verzoei ezen ondt komen h aan het 5 den Oudi irag van ■et verlof wordt geweigerd op gronden naier omschreven in het hierbij behoorend sluit. Ban de beslissing wordt kennisgenomen. Besloten wordt den raad voor te stellen ir. dit bijzondere geval waar een zeer groot stuk grond ter wegverbreeding wordt afgestaan in de kosten van het hekwerk 100.- bij te dragen. Dc ilannen van den Voorzitter worden goedgekeurd. in de verl Le Muziea se vlaggel ijden vatj ne en te oe nuzi ekcorj iet zang-I iigden o:j te Soest| .Tei a.s. Soes ter tl vond 6;2 i| 1 eerewij en der v(^Bon^orra het veraoek van den wethouder it na 39 nevenvermelde beslissing thans in werkend niet meel omen wij geschie eicer ver- ie notulen opgenomen. A Wh. M1 ^Af 1 HfH. 1/ sA- -A rohy AANMERKINGEN. 5 Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehoude het stuk :n. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V~ üJijmjiJl,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 234