9 "o ïïnlL BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Lichtenberg- ziekebhuis, A'foor Voorzi tter 20-4- 32 deelt mede, dat in het ziekenhuis "De Xi: tenberg" te Amersfoort is opgenomen (l6 April 1932) J.ae Bree, zoontje van J~.de Bi wonende Bieuweweg 67 te Soest en verzoekt mogen vernemen of de gemeente bereid is di verpleegkosten te doen. Besloten te verzoek gaat over tot het houden van een openbar! aanbesteding voor de vernieuwing van de terbergschestraat vanaf Eikenlaan tot spoo wegovergang Soestduinen en van de vernieu wing van de Beukenlaan-Nieuwewegl Ingekomen zijn 66 biljetten welke door ^voorlezing ter kennis van de aanwezigen w| jden gebracht. De inschri lechn.Ambte ïani gestel Billen ui tb gunning var w 6 S 3 C CP Slr Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 235