BESLISSING. s "De xi; en (16 n Jd e j| verzoekt eid is d| op enbarj van de tot spot vernies. Besloten wordt het Burgerlijk Armbestuur te verzoeken deze zaak te willen regelen1 e door ezigen De inschrijvingsbiljetten worden aan den reqhn.Ambtenaar bij openbare werkeh ter lar.i gesteld met opdracht een advies te nill en uitbrengen ontrent de eventueele running van de werken. ^Af' Ïlhiï. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 236