ra. "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. S~l>0 «rit. Techn.Ambt. Bout en <'oni rwtoez ioht 5V.J.0khuysen te Soest '7ed. J.Barzilay van Kannen. KORTE INHOUD. iedt ter behandeling aan eeni^zm verdoe,;, om bouwvergunning vergezeld van de nood; teekeningen en adviezen. 9-3 "'32 19-4-' 32 verzoekt verlof voor den verkoop van r; alcoholischen drank (alcoholh.drank ande: dan sterken drank) voor den aan de zuid- oostzijde gelegen voormaligen .banketbak» winkel van perceel Burg.C-rothestraat 32. verzoekt deze wijziging in de verlofaktt aar. te brengen dat het verlof net ingang van 1 Mei 1932 enkel zal gelden voor de neden-achterlooaliteit van het perceel -k Grothestraat 75. ét vergum |stig het bc Hmer no. - Het gevra? De gevraa; S E a G 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 239