BESLISSING. verzoeti de nood;: o van a": ank ande; de zuid- n .ce t; oa .raat 32. erlofakte t ingang voor de ierreel a Ie vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens gevoegd er geboekt jnuer no. l/53^« He" -evraagde verlof wordt verleend. De gevraagde wijziging wordt aangebracht A/f Al inhk. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 240