NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoXH- van de der op Yrijdag, den 6M ei1932. Tegenwoordig de heeren: Hr.,G.»Dte.keth.*Burgemeester Jj..v.an...Bur..en.....exi....K.....Lo.d.e.e.s.en.,VetEnuder.s* SecretarisBatenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...STAtot en met .X'bJ...... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, q

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 242