NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NO. IrdT van de der op Jf.o.enadag, den II1£ e.'.. i 1912, Tegenwoordig de heerenMr..«.ö.».„.JQ.f.iS.e..th.»....Bur^eBlë.e.S.t.er......... J„5..,.v.ai3....D.ur.en....en....K^I,.o.d.e esen:.Te thoud.er 2.. SecretarisJ.«A.Ba.tenbu.rg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ...5.3.1...tot en met .5.3.35 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 250