1 s s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt,. O."7. Arbeidersorganisa ties te dezer olaa-tse 4-5-'32 ^endt rapport met advies omtrent de loten bare aanbesteding verbetering Soest ertegen: chestraat en Nieuweweg-Beukenlaan. Ede does met gebru ie -terkza ding te te Heemst f i^oéno.- de Nieu gebruik ra en ie wer 3teding t te ien Ha schreven De lagere ij. Geor. ionstructi Lanvaard o leling adv ;oe l nerk ring van E lanvaard a ïeg heeft Omtrent d missie •rangd. 10-5-'32 verzoeken de verbetering van de Toeste: bergschestraat-Beuke-nlaan en Nieumevieg eigen beheer te doen uitvoeren. Bèaloten at het cc ald3besli ha jf gehoudc meer ds ■ers nit lange zien lelaanbesl ter. daar-ic iollege vc ■p te te£ ïibt corrc dipt Doll( Br. Ien t: ïebfj: med< iel Iers u 'ip deze i laptal ni< dineer b 'crl uitg< ^ar: een bi M en 'T. lipten. éd 3 c CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 251