7- L Sori% f I "o S 5 4. S "bi - 5"^. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. 0.'7. Commissie van bij stand Grondbedrijf le Afdeeling ter secretari e 2Ó-4-'32 - ll-5-'3i 11-5-132 Idem 9-5- '32 bericht omtrent de bouw van een amb ning bij de o.l. school Soesterberg oni raming van de kosten. Besloten ■er te g! flO: in6 1 J" school te djet "oee c! afkomstig oh erwija Dc nooda vD-gt te a. dat he ■ing doo b. dat de gjen won liurd c. dat te |eren ge het nood "steels i jkinderer 4. dat he koning z racatur^ chooT1 r elden t ig is, egenhe: aarmedi stelt voor naar aanleiding van het ve; soek van ff.Kaim om prijsopgave van per: sectie T-T.no.5°^3 Julianastraat hoek Ani Paulownalaan en het perceel Spoorstraat hoek Rubenslaan breed 26' M. a/d Spoors' en 40 II a/d Rubenslaan. le. niet over te gaan tot verkoop var. perceel Spoorstraat hoek Rubenslaan. I 2e. den prijs var. het voor verkoop in'J merking komende gedeelte (groot ?O0 van het aan de Julianastraat hoek Ann Pa u 1 o w na 1 a a n gelegen perceel te bepal 00 f 4,50 per M2. ,an ifoo n word der de p. arden, fndien 1 en raad edaan biedt ter vaststelling aan de ontwerp- uerMetbeschikkingbetreffende de door Ploor te •Joest ingediende aanvrage on '1 gunning tot de oprichting van een slage met tookerij op/in het perceel, Molens! 65, kadastraal bekend gemeente Soest, i| sectie G.32IO. )e ontw biedt ter vaststelling aan de ontrem schikking i'.z. de door C.iï. v.Brummelenl Rerkstr. 13 ingediende aanvrage om verg' ning tot de oprichting van een bakker ijl op/in het perceel Soesterbstr. 104, kidl traal bekend gemeente Soest, in sectie ieom noio35 i V E 3 G O» Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 255