NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoZ van de der op Vrijdag, den 2019^2 Tegenwoordig de heeren: Hr....S.«....D.e.lce.th.*Burgemeester* J.*3-.van-Dur en-.ea.-K^Lodees-en-,Teth-ouders, Secretaris3a te nburg... Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met H van den hierachter voorkomendenstaat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, 1 De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 270