N. o-verorden ring van vs n van leges 3 en en éen ivrage van 5rgunning t; jn autobus- >ven-de Bili BESLISSING. ntrent het bepaalde t ;rordening, Besloten wordt aar het advies der com- ■ggle gevolg te geven en de verordenin gen daarmede alsnog in overeenstemming te brengen. Besloten wordt aan het college van Ged. Staten mede te deelen, dat tegen de voor ge,.telde autobusdienst geen bezwaren be- ■aan, doch dat het in het belang van de instandhouding van de autodienst verbin ding Baarn-Amersfoort van belang is dat er voorschriften worden gegeven waarbij va:boden wordt, dat op het traject Baarn ■tel Trier en omgekeerd geen reizigers Voor da', traject worden opgenomen. Ban de mededeelingen wordt kennisgenoraer C nfcrm het advies van Bouw- en woningtoezicht ■so rdt besloten de gevraagde ontheffing i"age oo elte verleenen. 'Jstraat, kaf in sectiel belast net jezicht ad' te verlee uit de 1 Tot betaling conform de mededeeling van Iéi technisch ambtenaar wordt besloten. aannemer »i ild de eers' Lanneriingss kaal aan de bedrag va: 96- of )6.~* f öi i mogen an::^We toestemming wordt verleend conform zijn )ercfet aïvies van den Inspecteur van Polit: sigaren en insoecteu: •aagde toes' ïrkzaamheds^B0icatie. over de -I V2 Ai' li ~A ud v, 1/ u/V 'lHh- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 272