BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. '.M.Houbaer Soesterberg 12-5-'32 verzoekt te mogen vernemen of het inder daad juist is, dat medio Juni a.s. het II; breidings >lan ter visie vordt gelegd, in verband met een gegadigde voor n' grond, begrepen in het. Uitbreidingsplan, 10e eelhe ei' ild 2 üeleilir 1 20 a 9c 00 a ue sijr ie iveilir r e tcA'eé iat voor lek ll'V. verlaten '00?' te :el:enner ind' Blsloter lat eet u'! Lr e .ding: ril ",;ordf Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 277