A" P/ /fa^ vM jj f BESLISSING. AANMERKINGEN. ff- en 3 enigen Berg tal inn- gemeenttl sluiten oting 21/203. srorde- rwijs in 2ngen t uit- r de zijn vc van op ld en ont ?st te ming rij met ;raat Joest [KG be- :hen, ge' >t niet id en ont m te ike verg lakkeri lestraat Soest, [KG be ihen, ge (t niet De ontwerp-besluiten worden goedgekeurd en zullen den raad ter vaststelling werden aangeboden. Besloten wordt het ontwerp den raad ter vaststelling aan te bieden. Aai den Raad zal voor het maken der put 128,= crediet worden aangevraagd. De vergunning wordt verleend. es De vergunning wordt verleend, W\S lij l- IA~ 4± y> - (x\ 1. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. (xJ U. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 284