a a ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Burgerlijk Armbe stuur. Technisch-ambte- naar Bouw-en Wo ningtoezicht IV H.v.Doorn e.a. Bewoners van Lenneplaan. 22-4 - '32 aiedt ter behandeling aan eenige verzoei sm bouwvergunning met de daarbij behoorei e teekeningen en bescheiden. 14-}-'32 Verzoeken demping der sloot, loopende sver perceel, sectie C. 1504,langs de Van Lenneplaan. De Technisch ambtenaar, belast met de le: ding van O.W. adviseert niet tot demping over te gaan, doch de sloot te doen schoi houden door gemeente en belanghebbenden. KORTE INHOUD. zendt rekening der inkomsten en uitgave: van zijn bestuur over het dienstjaar 1951. ekening vaststelling jelverzoekei mier de nr: \M en 1/t an Openbare a te gaan w oorgeschrev er greppel eer de geme aar in een r b) 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 287