NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nora van de der op Vrijdag, den 27 M e i19|2 Tegenwoordig de heeren: MrG. Deketh, Burgemeester. «L*.3.»van Duren en Lodeeaen» 'Wethouders. A- U-- SecretarisJG.A» Batenburg» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers li iJ-f tot en met ...io.lJo.... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, Ir

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 290