NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No30. van de der op Dinsdag, den 31M ei19^2 Tegenwoordig de heeren: Mi.G. Deiceth, Burgemeester J..«3. van Duren en K.Lod.eeoen. Wethouders SecretarisJ.G.A.Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 6 Xj- tot en met ..A.3„5van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 296