NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Vrij dag. den 8 Januari1932 Tegenwoordig de heeren: Mr..G» OekethBur.gemee st er .J.»....^3.«.v:ari...D.uren....enK* ..Ladee sen7e thauder sjé. SecretarisJ.« ABatenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers jtot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, /J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 2