NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Noi I van de der op Vrij dag, den 3 Juni19|2 Tegenwoordig de hoeren.Mr#Cr... DeKetb,Burgemeester. J..S*van Buren en K.Lodeesen» Wethouders. SecretarisJ.v.,A. Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .A.'b.htot en met 0 5van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 300