a a "o [islt. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeentesecretaris vraagt machtiging de heer Zonneveld thai tijdelijk -werkzaam hij de boekhouding vat openbare werken eenigen tijd te mogen te. lasten met het opmaken van het kohier straatbelasting aangezien de 3e afdeeling met werkzaamheden verbonden aan armbestm en werkloozenzorg overbelast is, De heer Zonneveld ontvangt thans f 20.- per weef hfj. Directie Utrecht- sche Waterleiding Mij 12-5-*321 deelt in antwoord op het schrijven van en W. dd. 9. Mei 1932 no.2517 mede, dat ht de bedoeling is om een afvoerleiding van het hoogreservoir op de Stomperd te maken door het z.g. Heeserpad. Gaarne wordt vet men of in de aangegeven loop van de buisl ding eventueel wijzigingen worden gewenscl jje Secrets Zonneveld i maken van f belasten. Alvorens blslissen aan het co. een volled: den beoordi buisleidinj nordt met <y 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 307