in 4, reld thar iding vat nogen be. ïhier ifdeelijj ïrmbestm De heer per week, iren vanj edat hi iing van te makei wordt vei de buisl i gewensci BESLISSING. 3e Secretaris wordt gemachtigd de heer Zonneveld indien noodig tijdelijk met op- maken van het kohier straatbelasting te belasten. Alvorens oo het verzoek der Mij te kunne beslissen zal het noodig zijn dat alsnog aan het college ter inzage wordt gegeven een volledige teekening waaruit kan wor den beoordeeld dat de nieuw te leggen hoo buisleiding in directe verbinding gelegd eordt met het hoogreservoir op de stomper n fd- t. 3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 308