NOTULEN GEMEENTE SOEST Aft Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 3 2 van de der op Trij dag, den 10 Juni19^2. Tegenwoordig de heeren: Mr,.G» Deketh, Burgemeester. J.3.van Duren en K. Lodeesen, Wethouders A-, SecretarisJ.G.A •Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Jl.r.f tot en met Tui 0-van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 312