NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No3J-. van de der op ..Dinsdag, den 2.1J...U n i 1932 Tegenwoordig de heeren: Q....D.e.icetil.».....Burgemeester Jc JL, K. Lodeesen ,....;7et'nouder SecretarisJ..G. A. Batenburg Afwezig de heer3.van Duren. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers JXÖtot en met "j& 6van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 336