BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissie Openbare "/erken Centraal Verifica- tiebpreau Lambertus C.de Bruin 'Villem Bison Gerrit van Ee J.van Raay Gedeputeerde Staten 14-6-'32 ITed.Thermo-Chemi- ■sche Fabrieken te Amsterdam li. V. Pro v. Utrecht se/ie Elec.Mij Utrecht 14-6-' 32 10-6-'32 3-5-'32 23-3-'32 18-5-'32 16-6-» 32 brengt rapport uit inzake het door ?,i, Duin Jr. alhier gedane verzoek om ontht fing van het bepaalde bij artikel IJ bouwverordening, noodig voor den bom? 3 blokken van 4 woningen op een terrek legen aan den Braamweg, kadastraal heke: gemeente soest, in sectie D.146J. zendt controle rapport van de administ tie van den gemeenteontvanger over het vak begin Februari - 23 Mei 1932. vraagt een volledige vergunning voor benedenvoorlocaliteit en aangebouwde se: van het perceel Rademakerstraat 6. 15-6-' 32 2-6-132 dj ;rond vraagt een slijtvergunning voor de teni j Idem. denvoorlocaliteit van het perceel Soest bergschestraat 8. Besloten 1 ■e vraagde 1 dat Jeii te ger rraagde in 'evens zal lat tij in mor de to jetouwing littreidin infstrijd jeente. Van het r De vergur. tiet maximt; vraagt een tapvergunning voor de voor- achter localiteit van het perceel Toren straat 20. verzoekt zijn naam op de in artikel 11 eerste lid, der Drankwet bedoelde lijst olaatsen. vragen advies omtrent de aanvrage van iV.C.Tensen om vergunning tot het ondera den van een autobusdienst op het trajec' Soesterberg-Soestduinen-Boest-Soestdijl!, Baarn. doet eenige mededeelingen met betrexhi tot de oprichting van e en destructie-k richting voor de provincie Utrecht. vragen vergunning tot het doen leggen een laagspanningsmabel in de Banningsttf De Techn.Ambtenaar van Openbare 'Verken viseertbij raooort dd. 18 Juni 1932 n0 de gevraagde vergunning te verleenen oi» de door hem voorgestelde voorwaarden» Besloten advies ui Idem. Besloten Ir no. 1 eerste li< ïotifica De vergil stig de in zijn i Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 337