yt. w 6 S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3T. RK. B ouw va karb e i dersbond «St.Jo- seph" Techn.Ambt. douni- en Woningtoezicht KORTE INHOUD. i5-ó-'32 deelt mede, dat de kaspositie van den'c het noodig maakt den uitkeeringsduur vos het jaar 1932, met vijf en twintig dage verminderen. biedt ter behandeling aan eenige verzoe om bouwvergunning vergezeld van de noodi, teekeningen en adviezen. U.otif i°£ je vergt _enkomstië en geboekt 3 C CR Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 341