BESLISSING. van den gsduur voo ntig dage; ige ver20e: i de noodi: De vergunningen worden verleend over eenkomstig de "besluiten hiernevens gevoeg en geboekt onder de nos. 1/547, 1/551» 2/|209. Notificatie. 3 SC iHjl. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 342