NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No31. /- van de der op Dina dag, den 28.J u ni 1932 Tegenwoordig de heeren: G..Deketh..,Burgemeester J.„s.«van. .Jur.en .en...iC«....I»od.e.e.sen., "/ethoucier A-. aC-. Secretaris Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers JS ktot en met van ^en hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, A-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 354