NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op ...Vrijdag, den 1J u. li 19|2 Tegenwoordig de heeren: Mr.»U. ..D.e.ice.th,Burgemeester... JVS..van.. Jurenen-JiOdeesen, "Wethouders. SecretarisJ.G-. A. - Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met ..^tJ.V. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, t vit'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 364