NOTULEN GEMEENTE SOEST No.sa. Vergadering van Burgemeester en Wethouders /l van de der op D.in.s.dag, den 5.J....U. .111932 Tegenwoordig de heerenr I4i:.....GU.e.iceth.,....3.u.jc:g.e:ne.ester J..S.».y.ari i>iir.en... en .X»Loaeese..Sethoudersif. c£-~ SecretarisJ G «A. Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Xtot en met D <Pvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 370