NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Mj No4 Q, van de der op Vrijdag, den 8J u. ii1932 Tegenwoordig de heeren: Mi".G...D e ke.th3urgecxee ster J.«.S.v:aa...I).ur.en ..e.n....X.Lo.de.e.s.eii.,We thouders<£- SecretarisJGA Ba t e n o ur g Afwezig de heer-.. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..&.IXCtot en met .$15.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 378