r 1X V A' V T BESLISSING. Besloten wordt de declaraties goed te Ikeuren en te verrekenen. Besloten wordt de gevraagde bijdrage te I verle enen.. Notificatie. Keurings;! notificatie. 17> eerj'J t te plaatl Besloten wordt verzoek in te willigen en| [haar naam te plaatsen als no. 4 op de lijjst. Besloten wordt te deponeeren, A v i^r. A Q J A v X vxjwï, tatsen van S)e inededeeling zal ter kennis gebracht Iworden van den raad. A vu-ii. Besloten wordt het verzoek niet in te [willigen. besloten wordt de muziektent te Soest op 1 Juli a.s. ter beschikking te stellen Bftn de muziekvereeniging. v U)0 0. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ff L cX,eLejiJU~. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 382