6 s "o 8ib. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. N.V. Eerste Soes- ter Electrische Drukkerij 30-6-'32 KORTE INHOUD. vraagt vergunning tot het doen afstelceuL™ ten van een vuurwerk op de middelste weide tM® °/eerj het landgoed Braamhage oo Zaterdagavoni »e vei Juli a.s. na het invallen van de duister«nS terwijl zulks bij ongunstige 'fleersgesteljj heid kan geschieden op 17 of 18 Juli d.jl De Inspecteur van Politie deelt bij schil ven dd. 4- Juli 1932 La .D.no232/4, dede, geene bezwaren bestaan tegen inwilliging! het verzoek, indien dezelfde regeling worl getroffen als het vorig jaar, en bij heif steken van het vuurwerk rekening wordt houden met de windrichting. <y 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 383