i afstelen e weide dagavond! e duisten ersgestelj Juli d.a, 'Bij ach /f» dede, williging geling hoi n Bij het g wordt tg BESLISSING. Besloten wordt de gevraagde vergunning verleenen conform het advies van den 'n8oecteur van Politie. ^Af MVj i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 384